AFPB-F



Omavoimainen paine-erosäädin virtausrajoituksella, paluu asennuksiin, käytetään ensisijaisesti kaukolämpöjärjestelmissä. Säädin sulkee paine-eron kasvaessa tai asetetun maksimivirtaaman ylittyessä.

Säädin sisältää:
- säätöventtiili (laippaliitos) VFG 2 varustettuna rajoittimella
- toimilaite AFPB-F varustettuna säätökalvolla ja sisäisellä kiinteäpaine-ero paineasetus jousella


AFPB-F

Tekniset tiedot



TuotenumeroAsetusMin. Dp asetus
(bar)
Maks. Dp asetus
(bar)
ToimintaMaks. käyttöpaine
(bar)

AFPB-F

003G1026 Fixed0,20,2Paine-ero- ja virtausrajoitin25
003G1027 Fixed0,50,5Paine-ero- ja virtausrajoitin25